[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] vilkor för användade av DFRI:s mailtjänstSus Andersson <sus.andersson@xxxxxxxx> wrote
Wed, 04 Sep 2013 14:08:04 +0200:

| de vet inte ens att jag fått detta hugskott. Vilka är RSF? (testar man
| rsf.se hamnar man på den för mig tills nu okända föreningen

Reportrar utan gränser / Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/).
Blandade ihop dom med dom grävande journalisterna, sorry.