[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Ang.: [DFRI-listan] TPP, IPR-kapitletMina tår är inte så ömma, men det kändes fånigt att jag skickade ut ett relaterat evenemangstips som ren information och tänkte att det faktiskt kan vara bra att förstå resonemangen hos dem som är med i diskussion kring TPP om det initierade något slags strategisk/politisk diskussion om vad som är rätt.

Nm.


On 14 Nov 2013, at 12:26 , Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote:

Däremot blev jag väldigt förvånad över Marcins "ömma tår".


-- 
Marcin de Kaminski
PhDc Sociology of Law, University of Lund
Lund University Internet Institute, Cybernorms Research Group
Personal homepage - www.dekaminski.se

Phone#: +46-(0)768-045151

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail