[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] mail till 365 ledamöter: "Riksdagens avskaffande 2013/14:KU6 sekretess i det internationella samarbetet"Erik, det viktigaste är att du får iväg det relativt snabbt nu så vi får diskutera lagom nu. Jag förstår hur dina resonemang går, kanske att man kan nyansera det lite grann? Jag föreslår något i stil med "försämrad insyn", "onödig slutenhet och försvårande av insyn" eller typ "försvårande av riksdagens/utskottens kontrollfunktion" eller varför inte "försämrad demokratisk påverkan". Eller valfri kombination i stil med någon av dessa förslag.
Lycka till och kämpa på!
David

Den 18 nov 2013 08:37 skrev "Linus Nordberg" <linus@xxxxxxxxxxx>:
Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Mon, 18 Nov 2013 07:37:39 +0100:

| Jag skrev förut att jag inte ville kontakta DFRIs styrelse för att dom
| har fullt upp. Får nog ta tillbaka det och fråga om styrelsen skulle
| kunna delegera till nån frivillig i DFRI att dra iväg det där mailet så
| snart som möjligt[3]?

Erik, jag är glad att du kämpar. Speciellt i den här frågan. Men det
finns inte en chans i universum att jag kan jobba på det här under den
här veckan. Ledsen.

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri