[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Vem fattar beslut om svensk öppenhet? Rösta emot 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetetIngen fara, det här är en djungel vi måste hjälpas åt att navigera i. Bra att backa upp tveksamheter med länkar så vi kan tolka saker tillsammans. :)


> 20 nov 2013 kl. 22:46 skrev 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx>:
> 
> Du har rätt och det var slarvigt av mig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201314Sekretess-i-det-interna_H101KU6/?html=true
> 
> Sök på "Därmed bifaller riksdagen..." men eftersom det enbart är två partier som motsätter sig, så är det redan avgjort?
> 
> /Jonas
> 
> 
> 
>> On 2013-11-20 22:30, Marcin de Kaminski wrote:
>> Varifrån citerar du? Enligt länken är voteringen imorgon?
>> 
>> Som jag förstår det drog debatterna av de andra ämnena ut på tiden så schemat sprack. Har jag missat något?
>> 
>> Marcin
>> 
>> 
>>> 20 nov 2013 kl. 20:50 skrev 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx>:
>>> 
>>> OK. Men: "Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:192 och avslår motion 2013/14:K1 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1–3.1–3. som avslås."
>>> 
>>> Så vitt jag vet är det två partier representerade i riksdagen som motsatte sig lagförslaget till att börja med... så ser det redan ut att finnas en överväldigande majoritet i riksdagen inkl. det fascistiska partiet (jag vill inte kalla dem nationalister) alltså spritt över det politiska "spektrumet".
>>> 
>>> Alltså: (M), (S), (C), (FP), (KD) och (SD) röstar för att avskaffa offentlighetsprincipen.
>>> 
>>> /19x20
>>> 
>>> 
>>> 
>>>> On 2013-11-20 20:11, Mats Henricson wrote:
>>>> Skjutet till imorgon, om jag förstod Kaminski rätt på twitter:
>>>> 
>>>> http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/KU6/
>>>> 
>>>> Mats
>>>> 
>>>>> On 11/20/2013 07:59 PM, 19x20 wrote:
>>>>> God insats!
>>>>> 
>>>>> Vad blev resultatet i dagens omröstning ang. 2013/14:KU6 i Sveriges
>>>>> riksdag?
>>>>> 
>>>>> /19x20
>>>>> 
>>>>> 
>>>>>> On 2013-11-19 15:16, Joel Purra wrote:
>>>>>> *Vem fattar beslut om svensk öppenhet?*
>>>>>> 
>>>>>> På barnkonventionens födelsedag den 20 november kommer du att rösta om
>>>>>> du kommer att få insyn i förhandlingarna av TTIP - Transatlantic Trade
>>>>>> and Investment Partnership.
>>>>>> 
>>>>>> TTIP är ett handelsavtal mellan EU och USA som antagligen kommer att
>>>>>> innehålla mer än 20 kapitel, och ett av dem kommer att täcka betydligt
>>>>>> mer än ACTA:
>>>>>> http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sv.htm#acta
>>>>>> 
>>>>>> 
>>>>>> Sveriges målsättning ska vara att internationella förhandlingar sker
>>>>>> öppet. Slutna förhandlingsprocesser är ett problem som försvagar
>>>>>> demokratin och leder till ryktesbildningar.
>>>>>> 
>>>>>> Tror du att du kommer att få titta på TTIP-utkasten om lagen ändras
>>>>>> enligt betänkande 2013/14:KU6?
>>>>>> 
>>>>>> Vi tror inte att du kommer att få titta på, och därmed ha åsikt om,
>>>>>> TTIP-utkasten om lagförslaget går igenom. Riksdagens utskott kommer inte
>>>>>> att få tillgång till de handlingar som kommer att utgöra grunden för de
>>>>>> lagändringar som TTIP kommer att leda till, vad gäller till exempel
>>>>>> miljölagstiftning, export, import, upphandling, kryptering på internet
>>>>>> och grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.
>>>>>> 
>>>>>> Kommer du ihåg att medlemmarna i riksdagens näringsutskott sa att ACTA
>>>>>> inte hade med internet att göra?
>>>>>> "Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet."
>>>>>> http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna
>>>>>> 
>>>>>> 
>>>>>> Problemen med lagförslaget är dock betydligt mer omfattande än insynen i
>>>>>> förhandlingarna om ett handelsavtal. De gäller i grunden synen på vem
>>>>>> som fattar besluten om svensk öppenhet. Med den nya lagen flyttas de i
>>>>>> praktiken från den svenska riksdagen till olika avtalsförhandlingar.
>>>>>> 
>>>>>> Vi vill att du *röstar emot* betänkande *2013/14:KU6* Sekretess i det
>>>>>> internationella samarbetet den 20 november.
>>>>>> 
>>>>>> Med vänlig hälsning
>>>>>> 
>>>>>> Joel Purra
>>>>>> DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter
>>>>>> https://dfri.se/
>>>>>> https://dfri.se/angaende-proposition-2013-14-ku6-sekretess-i-det-internationella-samarbetet/
>>> 
>>> 
>>> --
>>> DFRI-listan är öppen för alla.
>>> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>>> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> 

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri