[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Vem fattar beslut om svensk öppenhet? Rösta emot 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetetApropås navigering.

Gjorde en liten ful wikidiff för att fatta vad JK menade med att ordet "Sverige" utökar sekretessen:
http://euwiki.org/w/index.php?title=Sandbox&diff=16561&oldid=16560
Är det nån som sett/gjort nåt liknande på hela texten?

//Erik

On 11/20/2013 10:57 PM, Marcin de Kaminski wrote:
Ingen fara, det här är en djungel vi måste hjälpas åt att navigera i. Bra att backa upp tveksamheter med länkar så vi kan tolka saker tillsammans. :)


20 nov 2013 kl. 22:46 skrev 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx>:

Du har rätt och det var slarvigt av mig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201314Sekretess-i-det-interna_H101KU6/?html=true

Sök på "Därmed bifaller riksdagen..." men eftersom det enbart är två partier som motsätter sig, så är det redan avgjort?

/JonasOn 2013-11-20 22:30, Marcin de Kaminski wrote:
Varifrån citerar du? Enligt länken är voteringen imorgon?

Som jag förstår det drog debatterna av de andra ämnena ut på tiden så schemat sprack. Har jag missat något?

Marcin


20 nov 2013 kl. 20:50 skrev 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx>:

OK. Men: "Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:192 och avslår motion 2013/14:K1 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1–3.1–3. som avslås."

Så vitt jag vet är det två partier representerade i riksdagen som motsatte sig lagförslaget till att börja med... så ser det redan ut att finnas en överväldigande majoritet i riksdagen inkl. det fascistiska partiet (jag vill inte kalla dem nationalister) alltså spritt över det politiska "spektrumet".

Alltså: (M), (S), (C), (FP), (KD) och (SD) röstar för att avskaffa offentlighetsprincipen.

/19x20On 2013-11-20 20:11, Mats Henricson wrote:
Skjutet till imorgon, om jag förstod Kaminski rätt på twitter:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/KU6/

Mats

On 11/20/2013 07:59 PM, 19x20 wrote:
God insats!

Vad blev resultatet i dagens omröstning ang. 2013/14:KU6 i Sveriges
riksdag?

/19x20


On 2013-11-19 15:16, Joel Purra wrote:
*Vem fattar beslut om svensk öppenhet?*

På barnkonventionens födelsedag den 20 november kommer du att rösta om
du kommer att få insyn i förhandlingarna av TTIP - Transatlantic Trade
and Investment Partnership.

TTIP är ett handelsavtal mellan EU och USA som antagligen kommer att
innehålla mer än 20 kapitel, och ett av dem kommer att täcka betydligt
mer än ACTA:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sv.htm#acta


Sveriges målsättning ska vara att internationella förhandlingar sker
öppet. Slutna förhandlingsprocesser är ett problem som försvagar
demokratin och leder till ryktesbildningar.

Tror du att du kommer att få titta på TTIP-utkasten om lagen ändras
enligt betänkande 2013/14:KU6?

Vi tror inte att du kommer att få titta på, och därmed ha åsikt om,
TTIP-utkasten om lagförslaget går igenom. Riksdagens utskott kommer inte
att få tillgång till de handlingar som kommer att utgöra grunden för de
lagändringar som TTIP kommer att leda till, vad gäller till exempel
miljölagstiftning, export, import, upphandling, kryptering på internet
och grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.

Kommer du ihåg att medlemmarna i riksdagens näringsutskott sa att ACTA
inte hade med internet att göra?
"Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet."
http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna


Problemen med lagförslaget är dock betydligt mer omfattande än insynen i
förhandlingarna om ett handelsavtal. De gäller i grunden synen på vem
som fattar besluten om svensk öppenhet. Med den nya lagen flyttas de i
praktiken från den svenska riksdagen till olika avtalsförhandlingar.

Vi vill att du *röstar emot* betänkande *2013/14:KU6* Sekretess i det
internationella samarbetet den 20 november.

Med vänlig hälsning

Joel Purra
DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter
https://dfri.se/
https://dfri.se/angaende-proposition-2013-14-ku6-sekretess-i-det-internationella-samarbetet/

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri