[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Vem fattar beslut om svensk öppenhet? Rösta emot 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetetDemokrati.


On 2013-11-23 00:03, 19x20 wrote:
Resultatet ( oavsett om du tycker om politik eller inte ).

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vardet-av-den-svenska-offentlighetsprincipen-minskar_8750212.svd


263 mot 33 i riksdagen.

/19x20

On 2013-11-20 23:15, 19x20 wrote:
Givet hur kort tid som går mellan bordläggning och beslut för vissa
frågor så tycker jag att DFRI är mer än alerta! Jag personligen är
känner mig alltmer frustrerad... i det här fallet, mer
sekretess/möjlighet till kan helt enkelt inte vara till medborgarnas
bästa.

"Och, ibland sker också mirakel! :)"

Hoppas på det!

/j0nas


On 2013-11-20 23:02, Marcin de Kaminski wrote:
Och ja, läget är att mp+v är emot, resten kan antas vara för. Enligt
Twitter idag är sossarna tydligt för, vilket kanske inte överraskar.
Enskilda ledamöter kan antas rösta med sina partigrupper.

Men, bara för att det är avgjort det inte... avgjort. Halva arbetet vi
gör på våra håll är att lyfta saker så det i varje fall görs tydligt
vad som sker på vårt område. Och, ibland sker också mirakel! :)


20 nov 2013 kl. 22:46 skrev 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx>:

Du har rätt och det var slarvigt av mig:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201314Sekretess-i-det-interna_H101KU6/?html=trueSök på "Därmed bifaller riksdagen..." men eftersom det enbart är två
partier som motsätter sig, så är det redan avgjort?

/JonasOn 2013-11-20 22:30, Marcin de Kaminski wrote:
Varifrån citerar du? Enligt länken är voteringen imorgon?

Som jag förstår det drog debatterna av de andra ämnena ut på tiden
så schemat sprack. Har jag missat något?

Marcin


20 nov 2013 kl. 20:50 skrev 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx>:

OK. Men: "Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:192 och
avslår motion 2013/14:K1 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkandena
1–3.1–3. som avslås."

Så vitt jag vet är det två partier representerade i riksdagen som
motsatte sig lagförslaget till att börja med... så ser det redan ut
att finnas en överväldigande majoritet i riksdagen inkl. det
fascistiska partiet (jag vill inte kalla dem nationalister) alltså
spritt över det politiska "spektrumet".

Alltså: (M), (S), (C), (FP), (KD) och (SD) röstar för att avskaffa
offentlighetsprincipen.

/19x20On 2013-11-20 20:11, Mats Henricson wrote:
Skjutet till imorgon, om jag förstod Kaminski rätt på twitter:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/KU6/Mats

On 11/20/2013 07:59 PM, 19x20 wrote:
God insats!

Vad blev resultatet i dagens omröstning ang. 2013/14:KU6 i Sveriges
riksdag?

/19x20


On 2013-11-19 15:16, Joel Purra wrote:
*Vem fattar beslut om svensk öppenhet?*

På barnkonventionens födelsedag den 20 november kommer du att
rösta om
du kommer att få insyn i förhandlingarna av TTIP - Transatlantic
Trade
and Investment Partnership.

TTIP är ett handelsavtal mellan EU och USA som antagligen kommer
att
innehålla mer än 20 kapitel, och ett av dem kommer att täcka
betydligt
mer än ACTA:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sv.htm#acta
Sveriges målsättning ska vara att internationella förhandlingar
sker
öppet. Slutna förhandlingsprocesser är ett problem som försvagar
demokratin och leder till ryktesbildningar.

Tror du att du kommer att få titta på TTIP-utkasten om lagen
ändras
enligt betänkande 2013/14:KU6?

Vi tror inte att du kommer att få titta på, och därmed ha åsikt
om,
TTIP-utkasten om lagförslaget går igenom. Riksdagens utskott
kommer inte
att få tillgång till de handlingar som kommer att utgöra grunden
för de
lagändringar som TTIP kommer att leda till, vad gäller till
exempel
miljölagstiftning, export, import, upphandling, kryptering på
internet
och grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.

Kommer du ihåg att medlemmarna i riksdagens näringsutskott sa
att ACTA
inte hade med internet att göra?
"Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller
Internet."
http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna
Problemen med lagförslaget är dock betydligt mer omfattande än
insynen i
förhandlingarna om ett handelsavtal. De gäller i grunden synen
på vem
som fattar besluten om svensk öppenhet. Med den nya lagen
flyttas de i
praktiken från den svenska riksdagen till olika
avtalsförhandlingar.

Vi vill att du *röstar emot* betänkande *2013/14:KU6* Sekretess
i det
internationella samarbetet den 20 november.

Med vänlig hälsning

Joel Purra
DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter
https://dfri.se/
https://dfri.se/angaende-proposition-2013-14-ku6-sekretess-i-det-internationella-samarbetet/
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri