[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: Spam-markerat av gmail (Re: [DFRI-listan] Tips från 32c3)Hej och tack för att ni sa till,
jag har inte stött på det här förut så nu har jag lite att läsa på om.

./martin

On 2015-12-28 22:38, Linus Nordberg wrote:
Andreas Olsson <andreas@xxxxxxxxxx> wrote
Mon, 28 Dec 2015 22:22:44 +0100:

| mån 2015-12-28 klockan 22:10 +0100 skrev Linus Nordberg:
| > Andreas Olsson <andreas@xxxxxxxxxx> wrote
| > Skickar man mail till mailinglistor är det rätt vågat att via DMARC
| > > signalera p=quarantine.
| >
| > Gör tassmjau.com det?
| >
| > Det enda jag ser för tassmjau.com är "v=spf1 mx -all" (vilket väl är
| > konstigt då Martin verkar sända mejl från box.tassmjau.com
| > [188.166.116.95]?)
|
|   $ dig +short _dmarc.tassmjau.com TXT
|   "v=DMARC1\; p=quarantine"
|   $

Jaha, så gör man. Tack. :)


| > Möjligtvis att man skulle kunna diskutera hurtillvida DFRI vill
| > ställa om sin mailman att sluta lägga till sidfoten. Ett annat
| > (snäppet grövre) alternativ är att skriva om avsändaradressen, och
| > så vis istället låta @lists.dfri.se ansvarar för mailen.
| >
| > Hur påverkar sidfoten detta?
|
| Sidfoten förändrar mailets kropp, varpå DKIM-signaturer blir ogiltig.

Ah, såklart.

DFRI borde börja DKIM-signera (oaktat sidfot). En giltig signatur räcker
om jag minns rätt.


| I ett DMARC-kontext behöver SPF:en matcha mot mailets From:, vilket
| inte tenderar att bli fallet när mailet kommer in via mailinglistans
| SMTP-server.
|
| Sålunda finns varesig en godkänd DKIM eller en godkänd SPF, varpå man
| har ett DMARC-misslyckande, varpå p=quarantine blir aktuellt.

Tack för förklaringarna.


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan