[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] e-legitimation i demokratiutredningen-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Då är vi överens :-)

Jag känner av nån outgrundlig anledning att av alla myndigheter är det
just skatte- och valmyndigheten som jag litar mest på.

Har inte nåt att stödja mig på, annat än skräcken för motsatsen.

Det här med att drifta folkmotioner och hur dom ska lagliggöras på
smidigast möjliga sätt känns inte lika avgörande, dels för att folk
brukar kunna organisera sig på egen hand om det behövs, och dels för att
vi har fri bevisföring i Sverige. Jag tror nog att ett Facebook-upprop
skulle stå sig som en "folkmotion" om nån skulle ge sig på att gå till
domstol för att få saken prövad.

Btw, har nyligt fått en antologi som heter "Elektronisk signering" av
Jon Kihlman som jag försöker ta mig igenom. Inte så tokig faktiskt.

//Erik


On 12/05/16 14:31, alles_klappt@xxxxxxxxxxxx wrote:
> Detta med Skatteverket som driftansvarig - jo det är klart: Med tanke 
på vad de råkade ut för (GSW osv) torde de ta risk på allvar numera. Vad
 vet jag, det gjorde de förmodligen redan innan GSW. Med tanke på vad fö
r slags information de hanterar så kanske Skatteverket är bland det bäst
a vi har.
> 
> Jag håller kort sagt med om det.
> 
> När jag sa "vänta lite" så var det uttryck för en lankonisk liten suck
. Även om många är duktiga känns det som att offentlig sektor i Sverige,
 trots det, ofta vinglar på hälarna. GSW var väl ett exempel. Därav suck
en. Den kanske uppfattas som dryg, det är inte avsikten :)
> 
> 
> 
> Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> skrev: (12 maj 2016 
09:09:35 CEST)
> On 12/05/16 08:30, alles_klappt@xxxxxxxxxxxx wrote:
>>>> Hej,
>>>>
>>>> Vet inte om det var ironiskt menat med Länsstyrelsen i Västra
> Götaland
> men;
> 
> Nej det var det inte, men det beror på att jag inte känner till om
> Länsstyrelsen i Västra Götaland är särskilt mycket sämre än nån annan
> (se nedan).
> 
>>>> När det handlar om information om medborgarna som tex staten redan
> har
> ansvar för så är det rimligt att begära att samma stat inte ska utkont
r
> aktera driften och därmed avhända sig kontroll.
> 
> Exakt.
> 
>>>> I det här fallet är det väl mera tvärt om? 
> 
> Precis, verkar som man inte menar att utkontraktera driften.
> 
>>>> Dessutom: Hur bra är Västra Götaland på informationssäkerhet? Har d
e
> n
> ågon relevant certifiering eller är det "allas gemensamma ansvar" och
> sm
> acka till visselblåsare som vanligt? Kanske istället borde läggas hos
> Sk
> atteverket - nä vänta lite...
> 
> Varför skulle inte Skatteverket kunna drifta?
> 
> Utredningen sidan 472: "Länsstyrelsen i Västra Götaland har i dag ett
> uppdrag att leverera ett sammanhållet IT-stöd till alla 21
> länsstyrelser
> och levererar också IT-tjänster till ett antal andra myndigheter.
> Myndigheten har också erfarenhet av att bygga och förvalta lösningar
> med
> e-legitimation som är kopplade till webbplatserna."
> 
> och dom fortsätter (men nämner inte Skatteverket):
> 
> "Vi har även övervägt Valmyndigheten och SKL, men anser att ett sådant
> uppdrag inte är lämpligt utifrån den roll dessa har i förhållandena
> till
> kommunerna och landstingen samt vilken kompetens och förmåga de har at
t
> tillhandahålla denna typ av internetlösningar."
> 
> Erfarenhet av att jobba med e-legitimation är viktig:
> 
> "Den nationella webbplatsen ska tillhandahålla formulär för att
> registrera folkinitiativ och folkmotioner och för att underteckna
> initiativ eller motioner med e-legitimation."
> 
> "Underskrifter som sker över internet och med hjälp av e-legitimation
> innebär att valideringsprocessen kan bli mer rättssäker, ske snabbare
> och ta mindre resurser i anspråk."
> 
> "Detta talar för att använda systemet med e-legitimation. En
> e-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan användas
> för
> att identifiera innehavaren på elektronisk väg."
> 
> "Ett undertecknande med e-legitimation kan enbart ske på en webbplats
> som uppfyller de legala kraven för användargränssnitt och som är
> certifierad i enlighet med lagen (2000:832) om kvalificerade
> elektroniska signaturer."
> 
> "I likhet med vad vi föreslår ska gälla för en insamling till ett
> folkinitiativ förutsätter en namninsamling via internet en webbplats
> som
> möjliggör användning av e-legitimation eller annan tillförlitlig
> identifikation (se kapitel 12)."
> 
> Hur är det nu, är den e-legitimation som syftas på en privat eller
> statlig infrastruktur?
> 
> mvh
> 
> //Erik
> 
> 
>>>> Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> skrev: (12 maj 20
16
> 
> 07:37:28 CEST)
>>>> Ett remissvar borde pusha att DFRI hostar https://at4am.eu/
>>>>
>>>> Vad gäller att godkänna underskrifter borde det finnas material frå
n
>>>> utredningarna om  European Citizens' Initiative:
>>>>
>>>> https://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens%27_Initiative
>>>>
>>>> men jag tror att Sverige är så pass tekniskt homogent att det
>>>> egentligen
>>>> inte är ett problem.
>>>>
>>>> Det nämns att personuppgifter "ska få behandlas i syfte att
>>>> tillhandahålla en tjänst för insamling av namnunderskrifter" med en
>>>> lång
>>>> svans referenser till olika lagtexter, så "purpose limitation"
> (alltså
>>>> syftet med insamlingen) verkar redan vara på plats.
>>>>
>>>> Hittar inget om åsiktsregistrering, men däremot en massa om
>>>> åsiktsrepresentativitet, åsiktsbildning, åsiktsbubblor, åsiktsutbyt
e,
>>>> åsiktsuttryck och åsiktsklyftor.
>>>>
>>>> Men kanske just det ordet saknas.
>>>>
>>>> Tycker annars att det känns lite konstigt att alls föreslå en
>>>> "nationell
>>>> webbplats". Ur ett användarperspektiv ligger ju en webbplats på
> webben
>>>> och inte nödvändigtvis i Sverige.
>>>>
>>>> Men det verkar faktisk som om dom menar att servern ska ligga i
> Sverig
> e
>>>> och driftas av svenskar, närmare bestämt i Västra Götaland av
>>>> Länsstyrelsen där :-)
>>>>
>>>> Känns tryggt!
>>>>
>>>> mvh
>>>>
>>>> //Erik
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> On 12/05/16 00:33, Sus Andersson wrote:
>>>>>>> Hej!
>>>>>>>
>>>>>>> Har någon reflekterat över demokratiutredningens förslag om
>>>>>>> folkmotioner? SOU 2016-5
>>>>>>>
>>>>
> http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/
>>>> 2016/01/sou-20165/
>>>>>>> del 1 sidan 503  och framåt?
>>>>>>>
>>>>>>> I grunden låter det vällovligt - om man kan samla ihop
> tillräckligt
>>>>>>> många namn kan, enligt utredningen, grupper av medborgare få
> försla
> g
>>>>>>> behandlade i kommun-/landstingsfullmäktige och på sikt kanske äv
en
>>>> rik
>>>> sdag.
>>>>>>>
>>>>>>> Det jag nu funderar över är det att utredningen föreslår att en
>>>>>>> nationell webbplats ska inrättas för dessa namninsamlingar. (sid
> 50
> 8
>>>> o
>>>> ch
>>>>>>> framåt) Naturligtvis praktiskt utifrån perspektivet att varje
> enski
> ld
>>>>>>> kommun inte ska behöva uppfinna hjulet igen, men ...
>>>>>>>
>>>>>>> Denna webbplats kommer ju efter ett tag sannolikt att sitta med
>>>> väldig
>>>> t
>>>>>>> ingående kunskap om enskilda medborgares åsikter i olika frågor.
> Ko
> rt
>>>>>>> sagt: ett väldigt effektivt verktyg för åsiktsregistrering.
>>>>>>>
>>>>>>> Eller skulle det vara tekniskt möjligt att bygga system som
> samtidi
> gt
>>>>>>> håller rätt på att det är "godkända" individer (som är
> folkbokförda
> i
>>>>>>> rätt kommun, att man inte skriver på dubbelt) som skriver på en
> såd
> an
>>>>>>> folkmotion, men ändå på något vis anonymiserar vem som skrivit p
å
> v
> ad
>>>>>>> och framför allt som ser till att inte enskilda individers åsikt
er
> 
> i
>>>>>>> olika frågor går att koppla ihop?
>>>>>>>
>>>>>>> Är detta i så fall något som DFRI skulle kunna tänkas skriva
>>>> remissvar
>>>>>>> om? Sista remissvarsdatum är 21 juni.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>
>>>>>
>>>>> -- 
>>>>> DFRI-listan är öppen för alla.
>>>>> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>>>>> Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>>>>> Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan
>>>>
> 
>>
>> -- 
>> DFRI-listan är öppen för alla.
>> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>> Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>> Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan
> 

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2

iQEcBAEBCAAGBQJXNJGuAAoJEEQJK+0DIPSkGpkH/0mHHJ/y5gQu5MvJtbt7C/59
sZBSW3sYr6bA2b2ScEnZTXxOYgJSen0VXKoN7y2vVK7b8BnadfGs27NHsyW3KiWm
+iUx3c9aflDPbhTWc5nJVAM6g25eM18d4a1svZw0rdkfDmSLgGgHiYDQsHrFVE69
zFdrMoC6VhoOtTHBkJoja7J4jwFr3hJpViyn1f4MWEWaf01Gq+GPmWkru3YjGyja
DoAZ8bQFxBVRCL6tGvmKJ4gOybuGk49lDD0aAfgkCAW/O1DxHqPUDjw97EjR8Slv
MzwyWGVH3QP3WGKRLOFQ02rmM0fANTmg1RO554jUDMD8NOSVl6bvfy+oVh0DBZI=
=s8n9
-----END PGP SIGNATURE-----

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan