[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Re: Hur kommer vi fram till gemensam problembeskrivning?Hej,

Jag tror inte de här detaljerna är speciellt viktiga men för mig så
står det belopp och mottagare när jag signerar en 3D Secure
kortbetalning med min bank.

-Cynthia

On Thu, Dec 2, 2021 at 9:48 PM Christoffer Holmstedt
<christoffer.holmstedt@xxxxxxxxx> wrote:
>
> Den tors 25 nov. 2021 kl 15:52 skrev Elias Rudberg <mail@xxxxxxxxxxxxxxx>:
> >
> > Hej Christoffer!
> >
> > Tack för att du skriver om det här, ber om ursäkt för att jag inte
> > hunnit svara tidigare. Jag tycker att dina tre punkter är bra.
> >
> > En sak jag funderat på när det gäller problembeskrivning är om frågan
> > om elektroniska signaturer borde vara med. Det kan ses som en del av
> > vad e-legitimation ska kunna användas till, eller det kan ses som något
> > separat.
> >
> > Själv tänker jag just nu att e-signaturer hänger så pass nära ihop med
> > e-leg att det är rimligt att ha med det i problembeskrivningen också.
> > Alltså, om jag vill signera någon sorts dokument borde jag kunna göra
> > det med hjälp av min privata nyckel kopplad till min fria och öppna e-
> > legitimation och både myndigheter och andra bör kunna verifiera min
> > signatur. Tekniskt sett borde det inte vara några konstigheter utan det
> > är något som redan finns, som Mikael tagit upp finns ju bland annat GPG
> > som kan användas för digitala signaturer.
> >
> > Samtidigt har jag fått intrycket att digitala signaturer ibland
> > betraktas som något helt annat än e-legitimation, men jag förstår inte
> > riktigt varför, för mig verkar de sakerna hänga ihop. Jag vill gärna
> > höra vad ni andra tänker om det.
> >
> > Med vänlig hälsning
> > Elias
>
> Ja, det är bra att ha med. Jag har varit med i några diskussioner om
> det skillnaden mellan autentisering och signering. Jag kommer inte
> ihåg detaljerna men som Cynthia säger så är det rent tekniskt väldigt
> lika. Sedan kan man fundera väldigt länga på vad en signatur
> egentligen är. När kortköp bekräftas med mobild bank-id signatur eller
> när jag "signerar" en blankett från försäkringskassan med mobilt
> bankid är det aldrig själva innehåller som blir signerat utan bara
> texten "Jag bekräftar härmed att jag sanningsenligt fyllt i korrekta
> uppgifter...osv".
>
> Hade samma förfarande gällt i pappersformat så hade man haft avtal på
> ett papper och sedan signerat ett annat papper vid sidan av. Det är
> säkert någon metadata koppling där emellan men det får en att tänka
> till, varför får jag inte signera exakt det som ska signeras?
>
> Den lör 27 nov. 2021 kl 14:18 skrev Mikael Odhage <mikael.odhage@xxxxxxxxxxx>:
> >
> > Tidsplanen tänker jag är att vi får ta det steg för steg och acceptera
> > att vi gör det här på ledig tid.
> >
> > Jag är enig med dig om de tre punkterna i problembeskrivningen och enig
> > med dig om att vi behöver en gemensam problembeskrivning att utgå ifrån.
> >
> > /Mikael
>
> Det håller jag med om. Vi tar det så som det kommer.
>
> Med vänlig hälsning
> --
> Christoffer Holmstedt
> Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/
>
Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/