[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Remissvar till PTS ang datalagringAndreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 24 Aug 2012 23:04:18 +0200:

| On 8/24/12 10:57 PM, Linus Nordberg wrote:
| > 
| > Andreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote
| > Fri, 24 Aug 2012 22:33:51 +0200:
| > 
| > | 0.5, flyttat ned 1. i angående Behörighet och åtkomst ned till 6 istället.
| > 
| > Jag har inga synpunkter på texten.
| > Förutom att den är mycket bra!
| > 
| > Tack alla för ett bra jobb i sista sekunden, speciellt Andreas som
| > drivit alltihop på slutet.
| > 
| 
| thnx. här är sista ändringarna:
| 
| Fysiskt skydd
| DFRI anser att det är bra att krav ställs på skydd mot obehörigt
| tillträde, men vill tillägga att krav även bör ställas på att
| inpasseringskontroll med spårbarhet införs, så att inte godtycklig
| tillgång till sparade uppgifter ges till alla med tillträde till
| utrymmet. Det är inte otänkbart att detta utrymme kommer att vara en
| datorhall, där många har tillträde.

"[...] kommer att vara en datorhall dit många har tillträde."


| Endast personal med behörighet till de sparade uppgifterna ska tillträde
| till utrymmet, dock ska samma personer inte ha fysiskt tillträde till de
| system som tillhandahåller behandlingsloggen.

s/ska tillträde/ska ha tillträde/1

Ang. "tillhandahåller behandlingsloggen", menar du "lagrar behandlingsloggen"?