[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakningJag håller med Per här faktiskt… Och DFRI ska ”verka för ett samhälle med så lite övervakning som möjligt”. Alltså inte bara statlig övervakning. Är för dåligt insatt på ParaGå, men det är en annan diskussion.

Hanna

31 Oct 2014 kl. 12:43  skrev Per Andersson <avtobiff@xxxxxxxxx>:

2014-10-31 12:26 GMT+01:00 David Kronlid <david@xxxxxxxxxxx>:
Jag tycker att det är bättre om DFRI står utanför fackliga konflikter.

Ska vi ställa oss utanför konflikter där staten är inblandad också då?
Eller varför just fackliga konflikter. Det är ju vanliga människors vardag
vi pratar om.


Det
kryllar av pengastinna fackförbund som kan skydda de anställda mot dåliga
arbetsvillkor om de bara vill, att fackförbunden ibland är lite för passiva
i att bevaka sina medlemmars intressen är inte DFRI:s ansvar.

Det är väl knappast något som är DFRI.s ansvar, förutom att bejaka
medlemmarnas intressen?


De har väldigt
stor påverkansmöjlighet om de bara vill.

Precis som konsumentmakt kanske? Eller andra maktförhållanden?

Vänligen sluta reducera komplicerade konflikter till "bara man vill så kan man."


Det är bättre om vi inriktar oss på
att bekämpa staters och företags oetiska övervakning av vanliga människor.

Det här ÄR ett företags oetiska övervakning av vanliga människor.


Då kan vi bli väldigt populära både bland medborgare och politiker och i
framtiden få inflytande över dessa frågor.

Jag visste inte att DFRI var någon popularitetskampanj. Jag trodde det
handlade om aktivism för digital friheter och rättigheter.


Jag tycker vi bör undvika att
lägga oss i arbetsvillkor på specifika arbetsplatser, det är en konflikt
mellan arbetsgivare och fackförbund. Det kan mycket väl finnas skäl för en
arbetsgivare att veta var deras anställda är och var deras fordon befinner
sig, det måste vara en fråga om lön kontra villkor, inte en mänsklig
rättighet eftersom det bara är att byta jobb om man är missnöjd. Om det är
oskäligt har fackförbund stora möjligheter att påverka arbetsgivare.

Detsamma gäller staten: finns många skäl till varför staten vill veta var folk
är och vad de gör.

Jobbar du själv under sådana här förhållanden? Du visar i din korrespondens
låg förståelse för hur det är att vara övervakad till den grad som ParaGå
innebär.


Att "bara byta jobb" om det inte passar är inte så lätt. Dessutom är det
fenomenet något som kallas "rösta med skorna" när det appliceras på
om en nations statsskick inte faller i smaken. T ex att en flyr från diktatur,
något som ofta inte ses som något positivt då nästa land kan vara precis
lika dåligt.

Detsamma gäller i arbetslivet, något jag själv erfarit personligen.

Inget blir bättre av att fly, det är sista utvägen.


Det finns däremot sällan någon vettig anledning för stater eller företag att
spionera på vanliga ärliga människor,

Nej, precis. Därför ska vi vara mot att företag övervakar sina anställda.


utan det är ett övergrepp mot våra
mänskliga rättigheter som bör bekämpas starkt.

Newsflash: arbetare är också människor, även när de är på jobbet faktiskt,
och de har samma mänskliga rättigheter där som överallt annars.


I den frågan tror jag att
DFRI kan få de allra flesta med sig. Det är i regel för då och väldigt
fattiga organisationer som beskyddar vanliga människor från övergrepp och
maktmissbruk, det är där vi bör lägga vårt krut tycker jag. Där har vi en
viktig roll att fylla. Fackförbunden har råd med både advokater och strejker
om de är oense med arbetsgivare, de har långtgående lagliga rättigheter, de
har ett guldläge jämfört med oss som vill skydda vanliga privatpersoner mot
stater och multinationella företag.

Hur skulle det stå emot att vi uttalar oss emot oetisk övervakning?


--
Per

MVH, David

Den 31 okt 2014 11:32 skrev "Per Andersson" <avtobiff@xxxxxxxxx>:

2014-10-31 0:05 GMT+01:00 Anders <anders@xxxxxxx>:
Hej!

Jag skulle vilja att DFRI publicerade ett stöduttalande till
hemtjänstpersonalen som varslat om att sätta ParaGå i blockad, på
dfri.se (som en blogpost).

Hur ställer ni andra er till det?

Här är det:
-----------
Stöduttalande till hemtjänstpersonal som agerar mot övervakning

DFRI är en ideell förening som verkar för främjandet av digitala
rättigheter. Vårt mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning
och avlyssning som möjligt.

Vi stöder därför hemtjänstpersonalen på Södermalm som har varslat om
blockad mot tidsersättningssystemet ParaGå. Systemet innebär att alla
hemtjänstarbetare måste arbeta med en GPS-utrustad telefon som
registrerar exakt var och hur snabbt arbetsuppgifter utförs. De
anställda känner sig hela tiden övervakade och ingen hänsyn har tagits
till deras personliga integritet.

DFRI oroas av den trend mot integritetskränkande övervakning som
anställda allt oftare förväntas underkasta sig. Vi anser att
hemtjänstpersonalens krav på att slippa GPS-övervakning borde vara en
självklar rättighet.

Vi oroas även över att känslig och privat data om brukare kan komma på
villovägar. Kommer exempelvis GPS-spåren till brukare med skyddad
identitet finnas lagrade i en helt vanlig smartphone?

Fackliga stridsåtgärder kan vara en metod, bland andra, för att vända
övervakningstrenden och vi hoppas att de hemtjänstanställda får igenom
sina krav på att slippa bli övervakade.

Länk:

https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Varsel-om-blockad-mot-%C3%B6vervakning-i-hemtj%C3%A4nsten
----------

Om ni vill ha en pad så finns den här: http://piratepad.net/a72tstYMi9

Är det möjligt för t ex Labb 17 Hackerspace att också skriva under på
detta
stöduttalande?


--
Per


Hälsningar,
Anders

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan