[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakningVåra uppfattningar om "grumlig ideoligisk bakgrund" skiljer sig rätt kraftigt åt bland medlemmar i DFRI. Sjäv tycker jag att SAC har en lång och stolt tradition av att tillvarata arbetarnas intressen. Tvärtom skulle jag kunna hävda att Aleris som är motpart i den här konflikten har en "grumlig ideoligisk bakgrund". Men det är inte relevant i den här diskussionen och jag tycker inte att DFRI bör eller ska ta ställning i den frågan.

Stöduttalandet är inte ett stöd till SAC som organisation utan ett stöd för en viss aktion, helt oavsett vilket fack de anställda tillhör.

// Anders

2014-10-31 12:45 skrev David Kronlid:
Ser nu att SAC verkar ha en minst sagt grumlig ideoligisk bakgrund.
Det är nog inte ett fackförbund som DFRI bör associeras med om
organisationen ska ha en chans att påverka den stora massan i
framtiden när det gäller övervakningsfrågan. Det verkar vara ett
av de allra mest ideoligiskt extrema fackförbund man kan hitta.

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Arbetares_Centralorganisation
[6]
 Kolla även i deras arkiv på hemsidan med gamla artiklar.

/David
Den 31 okt 2014 12:26 skrev "David Kronlid" <david@xxxxxxxxxxx>:

Jag tycker att det är bättre om DFRI står utanför fackliga
konflikter. Det kryllar av pengastinna fackförbund som kan skydda
de anställda mot dåliga arbetsvillkor om de bara vill, att
fackförbunden ibland är lite för passiva i att bevaka sina
medlemmars intressen är inte DFRI:s ansvar. De har väldigt stor
påverkansmöjlighet om de bara vill. Det är bättre om vi inriktar
oss på att bekämpa staters och företags oetiska övervakning av
vanliga människor. Då kan vi bli väldigt populära både bland
medborgare och politiker och i framtiden få inflytande över dessa
frågor. Jag tycker vi bör undvika att lägga oss i arbetsvillkor
på specifika arbetsplatser, det är en konflikt mellan arbetsgivare
och fackförbund. Det kan mycket väl finnas skäl för en
arbetsgivare att veta var deras anställda är och var deras fordon
befinner sig, det måste vara en fråga om lön kontra villkor, inte
en mänsklig rättighet eftersom det bara är att byta jobb om man
är missnöjd. Om det är oskäligt har fackförbund stora
möjligheter att påverka arbetsgivare.

Det finns däremot sällan någon vettig anledning för stater eller
företag att spionera på vanliga ärliga människor, utan det är
ett övergrepp mot våra mänskliga rättigheter som bör bekämpas
starkt. I den frågan tror jag att DFRI kan få de allra flesta med
sig. Det är i regel för då och väldigt fattiga organisationer
som beskyddar vanliga människor från övergrepp och maktmissbruk,
det är där vi bör lägga vårt krut tycker jag. Där har vi en
viktig roll att fylla. Fackförbunden har råd med både advokater
och strejker om de är oense med arbetsgivare, de har långtgående
lagliga rättigheter, de har ett guldläge jämfört med oss som
vill skydda vanliga privatpersoner mot stater och multinationella
företag.

MVH, David
Den 31 okt 2014 11:32 skrev "Per Andersson" <avtobiff@xxxxxxxxx>:

2014-10-31 0:05 GMT+01:00 Anders <anders@xxxxxxx>:
Hej!

Jag skulle vilja att DFRI publicerade ett stöduttalande till
hemtjänstpersonalen som varslat om att sätta ParaGå i
blockad, på
dfri.se [1] (som en blogpost).

Hur ställer ni andra er till det?

Här är det:
-----------
Stöduttalande till hemtjänstpersonal som agerar mot
övervakning

DFRI är en ideell förening som verkar för främjandet av
digitala
rättigheter. Vårt mål är ett samhälle med så lite
övervakning, spårning
och avlyssning som möjligt.

Vi stöder därför hemtjänstpersonalen på Södermalm som har
varslat om
blockad mot tidsersättningssystemet ParaGå. Systemet innebär
att alla
hemtjänstarbetare måste arbeta med en GPS-utrustad telefon
som
registrerar exakt var och hur snabbt arbetsuppgifter utförs.
De
anställda känner sig hela tiden övervakade och ingen hänsyn
har tagits
till deras personliga integritet.

DFRI oroas av den trend mot integritetskränkande övervakning
som
anställda allt oftare förväntas underkasta sig. Vi anser att
hemtjänstpersonalens krav på att slippa GPS-övervakning
borde vara en
självklar rättighet.

Vi oroas även över att känslig och privat data om brukare
kan komma på
villovägar. Kommer exempelvis GPS-spåren till brukare med
skyddad
identitet finnas lagrade i en helt vanlig smartphone?

Fackliga stridsåtgärder kan vara en metod, bland andra, för
att vända
övervakningstrenden och vi hoppas att de hemtjänstanställda
får igenom
sina krav på att slippa bli övervakade.

Länk:https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Varsel-om-blockad-mot-%C3%B6vervakning-i-hemtj%C3%A4nsten
[2]
----------

Om ni vill ha en pad så finns den här:
http://piratepad.net/a72tstYMi9 [3]

Är det möjligt för t ex Labb 17 Hackerspace att också skriva
under på detta
stöduttalande?

--
Per

Hälsningar,
Anders

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri [4]
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan [5]


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri [4]
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan [5]


Links:
------
[1] http://dfri.se
[2]
https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Varsel-om-blockad-mot-%C3%B6vervakning-i-hemtj%C3%A4nsten
[3] http://piratepad.net/a72tstYMi9
[4] http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
[5] https://www.dfri.se/regler-for-listan
[6] http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Arbetares_Centralorganisation

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan