[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] Re: Hur kommer vi fram till gemensam problembeskrivning?



Ja, det där med signering är lurigt. Att visa vem man är är en sak, att
signera nånting innebär att man går i god för nåt. Det borde man kanske
bygga in en lite högre tröskel för.

En lite filosofisk tanke kring det där med att signera. När man sätter
sin signatur på nånting så förändrar man det. Egentligen är det det
osignerade man vill gå i god för med sin signatur. Konstnärer har alltid
fått förhålla sig till det när de ska signera sina verk. En del väljer
ibland att sätta signaturen på baksidan.

Kopplingen mellan signaturen och det dokument jag vill signera har väl
en liknande teknisk problematik som den med licensiering. Hur gör dom på
Creative Commons?

På mitt jobb har arbetsgivaren köpt in Visma för digital signering.
Visma använder sig av Bank-id. Signeringarna kan bli flera sidor extra i
dokumentet om man är några stycken som signerar.

/Mikael

Den 2021-12-03 kl. 07:37, skrev Christoffer Holmstedt:
> Den fre 3 dec. 2021 kl 01:39 skrev Cynthia Revström <me@xxxxxxxxxx>:
>> Hej,
>>
>> Jag tror inte de här detaljerna är speciellt viktiga men för mig så
>> står det belopp och mottagare när jag signerar en 3D Secure
>> kortbetalning med min bank.
>>
>> -Cynthia
> Ja, det har du rätt i, fel av mig att ta med kortköpen som exempel,
> innehållet syns faktiskt för användaren. Dock oklart vad som exakt
> signeras och vad det innebär tekniskt. Rent generellt tycker jag
> detaljerna i signering är det viktiga, vad består en digital signering
> av? Jag har sett PDFer med digitala signaturer inkluderade i metadata,
> inkl. fullständiga personnummer. Det är långt ifrån alla som förstår
> att de skickar runt personnummer när det vidarebefodrar ett avtal i
> form av en PDF via epost. När jag signerar något på papper så ser jag
> att det är min namnteckning på sista sidan och enklare signatur på
> övriga sidor, jag vet själv exakt vilka papper jag har skrivit på.
>
> Med vänlig hälsning

-- 
Vänliga hälsningar
Mikael Odhage
Min publika nyckel hittas på hkp://keys.gnupg.net eller http://keys.gnupg.net
+46(0)709933651
SIP: sessrum@xxxxxxxxx
Jabber/XMPP: odhagemikael@xxxxxxxxx
Diaspora: odhage@xxxxxxxxxxxxxxxx
Matrix: @odhage:matrix.org
Session: OdhageSess

Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/