[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] kakverk"JOSEFSSON Erik" <erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote
Fri, 22 Mar 2013 15:49:10 +0100:

| Om det nu införs en ny datatyp ("kakverk") med ny lagstiftning så måste dom ju ändra den texten.

Det var den här delen jag inte förstod. Tror du att man kommer att
lagstifta om något på en högre nivå än enskilda kakor i webläsare? Tror
du att kommande lagstiftning kommer att ersätta eller komplettera
"kaklagen"?

Jag misstänker att det kanske var lite skämtsamt menat, men du kanske
menar att skämtet har en del allvar i sig? Jag är väldigt dåligt insatt
i "data protection"-frågan.