[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] kakverkOn 03/22/2013 04:10 PM, Linus Nordberg wrote:
> "JOSEFSSON Erik" <erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote
> Fri, 22 Mar 2013 15:49:10 +0100:
>
> | Om det nu införs en ny datatyp ("kakverk") med ny lagstiftning så måste dom ju ändra den texten.
>
> Det var den här delen jag inte förstod. Tror du att man kommer att lagstifta om något på en högre nivå än enskilda kakor i webläsare?

Det ser inte bättre ut.

> Tror du att kommande lagstiftning kommer att ersätta eller komplettera "kaklagen"?

Det ser inte bättre ut.

>
> Jag misstänker att det kanske var lite skämtsamt menat, men du kanske menar att skämtet har en del allvar i sig?

Det ser inte bättre ut.


>  Jag är väldigt dåligt insatt i "data protection"-frågan.


Jamen då är vi två :-)

//Erik