[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] kakverkErik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 22 Mar 2013 16:30:18 +0100:

| > Tror du att kommande lagstiftning kommer att ersätta eller komplettera "kaklagen"?
| 
| Det ser inte bättre ut.

- Grattis! Blev det en pojke eller en flicka?
- Ja.

Jag försöker igen. Tror du att kommande lagstiftning kommer att
_ersätta_ "kaklagen"?