[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med fleraMed tanke på kritiken om att trådar dör, och att frågan om FRA är
komplex så vill jag här dra mitt strå till stacken för att ge ett bidrag
till diskussionen.

Ideologiskt är jag influerad av libertarianismen och vill se en svagare
stat och mycket fria individer, då är det självklart att vara emot
massövervakning genom FRA. Bör man därför motarbeta dem på alla tänkbara
sätt, t.ex. genom rättsliga trakasserier? Jag vet inte, jag är inte helt
övertygad om att man bör ägna sig åt osakliga angrepp mot något man inte
gillar.

En påverkande faktor för mig är att min fru och jag är politiker och
utsatta för hot. Flertalet gånger har politiskt vänsterorienterade
ungdomar angripit oss på olika sätt. De har ansett det vara berättigat
med våld, hot och skadegörelse med motivationen att vi enligt deras egna
ord "splittrar arbetarklassen". Dessa ideologisk övertygade
vänsterungdomar tål inte konkurrens och har inte förstått att
arbetarklassen mår bättre av mångfacetterad flerpartidemokrati och att
alla (även den då "splittrade arbetarklassen") får fördelar av att få
tänka själva och ha en egen fri vilja. Vi skyddas pga dessa dårar av
SÄPO på olika sätt, och är därmed beroende av dem. SÄPO och FRA har
delvis gemensamma mål och samarbetar. Som politiker förväntas jag också
vara saklig och bara kritisera verkliga brister inom offentlig sektor
för att inte försvaga tilliten till samhället och vara delaktig i att i
förlängningen orsaka ett onödigt lågt valdeltagande, en onödig eventuell
framtida revolution och onödig skatteflykt för att folk inte litar på
den offentliga sektorn. (De stora medierna är så duktiga på att skapa
onödig misstro mot i princip allt och alla men allra mest mot offentlig
sektor, att politiker och tjänstemän måste kontra med att i huvudsak
vara sakliga när vi talar om offentlig sektor.) De ibland ur vår
förenings perspektiv tillsynes oetiska saker som FRA och SÄPO gör
missgynnar direkt de kriminella ungdomar som vill skada oss politiker,
därför ser jag inte allt som dessa myndigheter gör som negativt på ett
personligt plan. Jag som ärlig medborgare är dessutom direkt gynnad av
deras verksamhet, även om jag ser det som skrämmande att FRA och NSA
bevarar och söker igenom all min e-post. Men i realiteten är ärliga
människor mestadels gynnade av övervakning så länge det sker av personer
som respekterar folks integritet och inte missbrukar allt material de
samlar in. De personer som vill min familj illa är direkt missgynnade av
FRA:s, polisens och SÄPO:s verksamhet så jag ser fördelar i att det
finns en aktiv rättsstat. Faktum är att jag som politiker skulle vilja
se att rättsstaten var ännu aktivare och mycket effektivare eftersom en
försvinnande låg andel av alla begångna brott leder till fällande domar.
Delvis beror det på att saker som inte borde vara brott är brott enligt
nuvarande lagstiftning, och lagar borda därför ändras, men i huvudsak
beror det på en lång rad brister bl.a. på personell ineffektivitet,
korruption som försvagar rättsstaten, utbildningsbrister, otillräcklig
teknisk utrustning med tillhörande tekniska system, otillräckliga
ekonomiska resurser inte minst inom IT, otillräckliga personalstyrka,
otillräckliga löner för att locka de allra bästa, extrem ekonomisk
snedfördelning som gynnar halvkorrupta advokater och missgynnar ärliga
nämndemän, åklagare och domare, samt otillräckliga befogenheter inom de
brottsbekämpande myndigheternas domstolar, åklagarmyndigheter och polis
(samt brottsbekämpande delar inom militär och social sektor). Jag kan
personligen tycka att misstänkta brottslingars personliga integritet är
alltför högt skyddad i förhållande till hur de lever, medan ärliga
människors integritet är alltför oskyddad inför stat och företag i
förhållande till hur de lever.

Å andra sidan kan en korrupt regering och en korrupt
övervakningsmyndighet däremot tillskansa sig extrema fördelar i
samhället genom övervakningen. Det finns nästan inga gränser för hur
stora fördelar man skulle kunna få av att få tillgång till allt
övervakningsmaterial, t.ex. maktfördelar genom att veta vad
konkurrenterna skriver, utpressning av folk som avslöjat sina misstag i
elektroniskt format, ekonomiska fördelar genom utpressning, kontroll
över företag, medier, tjänstemän och politiker genom hot och
utpressning. Det är ingen slump att just KGB-folk blev supermäktiga och
superrika efter Sovietdiktaturens fall, det är ingen slump att Ryssland
är kontrollerat idag av en fd. KGB-agent som pendlat mellan att vara
president och premiärminister för att kringå lagstiftningen. Information
är makt, och information är makt i många år efter att informationen
tillkom. Övervakning är ett extremt farligt verktyg i korrupta personers
händer. Inom politiken är personer med lik i garderoben
lättkontrollerade genom hot eller antydningar om hur man gör bäst i att
rösta, detta kan komma från egna partikamrater med inflytande eller
konkurrerande politiker. Nu har vi utöver stater, dessutom
multinationella företag som Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Apple
och många fler som har tillgång till enormt mycket information i realtid
och dessutom kan spara det för all framtid i backuper. Genom
teknikutvecklingen har vi alltså fått nya supermäktiga personer som
arbetar inom staternas övervakning eller som är ansvariga politiker,
samt supermäktiga företagsledare och företagsanställda. Alla dessa
hundratusentals personer med enormt mycket makt genom
informationsövertag skulle kunna använda mycket information för att
fullfölja sin egen agenda. Det är i praktiken bara möjligt att bekämpa
detta på två sätt, att göra alla information tillgänglig för alla i hela
världen i demokratins namn för att ingen ska ha ett informationsövertag.
Det skulle innebära att självcensuren skulle bli närmst total. Det andra
är att man omöjliggör övervakningssamhället genom personlig kryptering
av i princip allt från röstsamtal till facebook-inlägg så att endast
rätt mottagare kan få informationen. Personspecifik kryptering av
gnupg-liknande typ för i princip all kommunikation skulle omöjliggöra
staters övervakning och företags informationsinhämtning. Frågan är om
det finns någon annan utväg än nästan total kryptering som är rimlig ur
medborgarnas perspektiv?

Med andra ord, allt sammantaget så kommer jag bara vara positiv till en
stämning mot FRA om det verkligen bevisar sig ha begåtts lagbrott, som
politiker är det min plikt att kritisera när offentlig sektor begår
lagbrott men jag vill ha bevis inte trakasserier från
lobbyorganisationer. Samtidigt som jag inte vill säga ja så vill jag
inte säga nej till det för en vacker dag kommer det kanske visa sig att
det har begåtts lagbrott eller etiskt svårförsvarbara saker som godkänts
uppifrån och därmed mörklagts genom sekretess. Därmed kan jag bara ge
ickesvar i dagsläget. FRA-problemet kan dock inte lösas genom upplösning
av FRA, för det finns så många andra som spionerar t.ex. utländska
stater och företag.

Som (delvis) libertarian vill jag se en kraftigt reducerad offentlig
sektor och hög personlig frihet, samtidigt vill jag som själv många
gånger blivit brottsutsatt se en mycket bättre och effektivare rättsstat
och känner genuint medlidande med alla de personer som gör de ca 1,2
miljoner polisanmälningar som kommer in varje år och som extremt sällan
resulterar i att någon brottsling åker fast. Frågan är alltså inte lätt,
egentligen borde det ha blivit en folkomröstning innan alla svenskar
fick det mesta av sin kommunikation övervakad, istället för att vi nu
måste hantera problemet med lobbyism och politiska konflikter i
efterhand. Det hade varit mycket bättre att göra som med
EU-folkomröstningen och senare Euro-folkomröstningen, att hålla en
demokratiskt folkomröstning kring massövervakning som fick avgöra folks
livslånga öde. Nu vet ingen vad en majoritet av befolkningen tycker, och
ingen vet hur folk hade röstat om man hade tillåtit folk att säga sin
åsikt för några år sedan innan FRA-övervakningen infördes. Allra helst
hade jag också velat se en folkomröstning om masskryptering av nästan
all kommunikation, kanske skulle det gå att få en majoritet för ett
sådant förslag? Alla brottslingar skulle älska det, men jag tror världen
ändå skulle bli bättre av masskryptering.

Att en liten klick i världen nu håller på att få ett fullkomligt extremt
informationsövertag är problematiskt ur mitt sätt att se det.
Information är makt, makt korrumperar, makt är pengar. Vill vi vanliga
människor tillåta att det skapas en ny grupp maktfullkomliga,
korrumperade och rika människor? Skapandet av en extremt mäktig grupp
personer är indirekt den verkliga effekten av övervakningssamhället,
även om syftet för de flesta politiker som röstat igenom det är att
stoppa brottslighet och syftet för personer att dela information på
social medier och forum är att få vänner, intellektuellt utbyte och
umgänge, och syftet för företag är att tjäna enorma summor pengar på
folks ointresse för personlig integritet och vilja att exponera sina
åsikter och sin vardag för omvärlden. Som en person med en förmåga att
dra fler logiska slutsatser (per tid) än medelmänniskan ser jag det som
min plikt som medmänniska att motverka det odemokratiska maktövertagande
som händer i världen och som nästan ingen tycks se eller ens bry sig om.
Om man är ute efter makt och rikedom i framtiden och är beredd att ta
moraliska genvägar för att uppnå det är nog det bästa karriärvalet att
söka jobb på FRA, Google eller liknande. Det ska till en extrem
integritet och mental disciplin att jobba med sådant och låta bli att
missbruka den enorma makt som kommer av det extrema
informationsövertaget som övervakningssamhället orsakar. Det är talande
att det bara var en som Edward Snowden bland tiotusentals anställda på
NSA, alla andra höll direkt eller indirekt med om vad som gjordes där.
För mig som har demokratiska ideal är det en skrämmande framtid som
väntar där vanligt folk och folkvalda får ännu mindre makt än idag. Jag
hoppas på en motreaktion med införande av "masskryptering" istället för
"massövervakning".

/David

19x20 skrev 2014-02-24 00:25:
> De flesta trådar dör snabbt på den här listan... [Observation].
> Slöseri med tid.
> /19x20
>
> On 2014-02-14 22:58, 19x20 wrote:
>> Om det Snowden säger stämmer finns inte internet.
>>
>>
>> On 2014-02-14 22:13, 19x20 wrote:
>>> Hej Sven och tack för ditt svar.
>>>
>>>  >>> Uppenbarligen använder underrättelsetjänster trojaner som inte
>>> hittas av vanliga antivirusprogram.
>>>
>>> Det är ett rimligt antagande men jag har svårt att se hur det någonsin
>>> ska kunna bevisas och innan EN individ presenterade det som ett
>>> "faktiskt" tillvägagångssätt så var det ett skämt! (Att installera
>>> trojaner istf. att bryta kryptering för att leta information!)
>>>
>>> Det var teoretiskt/teknisk genomförbart (installera program för att
>>> kontrollera andra datorer/alla datorer) men praktiskt "ogenomförbart"
>>> med "rimliga" resurser...
>>>
>>> Det Snowden hävdar är det mest chockerande jag någonsin
>>> sett/läst/hört/tänkt (i ett internetperspektiv) någonsin och om han har
>>> det minsta rätt, då har aldrig internet funnits som jag har föreställt
>>> mig det de senaste 20 åren... (och för mig är det aldrig).
>>>
>>>  >>> Åtminstone i Sverige måste det vara olagligt.
>>>
>>> Jag är inte jurist (som kanske har framgått) men jag tror mig veta att
>>> lagstiftning som rör nationell säkerhet är annorlunda, t.ex
>>> hemligstämpling etc. Jag chansar vilt men jag tror att ALLT som FRA
>>> pysslar med är hemligstämplat 50-70 år, därför de är en del av Svea
>>> rikes (militära) säkerhet.
>>>
>>>  >>> Vad skulle man kunna göra åt trojaner och liknande annat än att
>>> försöka stämma?
>>>
>>> [1] Sluta använda sig av den "digitala infrastrukturen" = internet +
>>> mobilnätet och skriva brev ist.
>>> [2] Hur har du tänkt dig den juridiska processen?
>>> [3] Kryptera?
>>>
>>> Återigen tack för ditt svar.
>>>
>>> /19x20
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> On 2014-02-11 12:55, Sven Ruin wrote:
>>>> Hej Jonas
>>>>
>>>> Respekterar din skeptiska hållning. Det är dock en sak som inte
>>>> riktigt
>>>> hänger ihop för mig i resonemanget nedan. Uppenbarligen använder
>>>> underrättelsetjänster trojaner som inte hittas av vanliga
>>>> antivirusprogram.
>>>> Åtminstone i Sverige måste det vara olagligt. Vad skulle man kunna
>>>> göra åt
>>>> trojaner och liknande annat än att försöka stämma?
>>>>
>>>> Sven
>>>>
>>>>
>>>> -----Ursprungligt meddelande-----
>>>> Från: 19x20 [mailto:19x20@xxxxxxxxxxxx]
>>>> Skickat: den 9 februari 2014 15:37
>>>> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
>>>> Ämne: Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
>>>>
>>>> Hej,
>>>>
>>>>   >>>Jag tror inte tanken är att få ut något skadestånd från en
>>>> eventuell
>>>> stämning utan snarare att väcka diskussion kring ämnet.
>>>> Mm, det var inte min första tanke heller...
>>>>
>>>>   >>> Jag är helt för en stämning. Inte för att jag tror att det
>>>> juridiskt
>>>> kommer leda någonvart...
>>>> Sammanfattar ungefär varför jag är helt emot den typen av projekt.
>>>>
>>>> Jag menar att det inte är det som DFRI:s resurser borde läggas på
>>>> oavsett
>>>> ev. medial uppmärksamhet. (Snowdens NSA-avslöjanden hittills borde ha
>>>> varit
>>>> tillräckliga i sig men för mig är det uppenbart att de inte har varit
>>>> det
>>>> (jag-har-rent-mjöl-i-påsen-argumenten) och Wiki-läckans
>>>> huvudföreträdare
>>>> sitter fortfarande kvar i sin ambassadarrest och vad händer egentligen
>>>> med
>>>> den stackars Manning?)
>>>>
>>>> Enl. Snowdens dokument (som jag förstått det) så omprioriterade NSA
>>>> och
>>>> slutade att försöka knäcka TOR-krypteringen och började installera
>>>> trojaner
>>>> ist. i sådant fall verkar det (i min mening) viktigare att:
>>>> kryptera på bred skala. Av-"lyssna" har gjorts av alla och i alla
>>>> tider...
>>>>
>>>> I den här tråden stod: "Kanske om lika många % av internet börjar köra
>>>> Tor
>>>> som det var % av internet som tankade via TPB då det hände?"
>>>>
>>>> Göra kryptering och anonymisering enklare, kryptera "default" är mkt
>>>> viktigare för "på-riktigt-fri datatrafik".
>>>>
>>>>
>>>> Jag är helt emot en stämning av FRA eller ngn annan
>>>> underrättelsetjänst.
>>>>
>>>> Mina icke-existerande 50 öre.
>>>>
>>>> /Jonas
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>
>>
>
>


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri