[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Sekretess i det internationella samarbetet (was. Re: Ang.: [DFRI-listan] TPP, IPR-kapitlet)On 11/14/2013 12:55 PM, Marcin de Kaminski wrote:
Jag är superdålig på TPP, lika dålig på handelsavtal men förstår transparensfrågor. 

Okej, jag tar fasta på det sista.

Här är en fråga till dig och andra som är bra på transparensfrågor.

Kommer Näringsutskottets ledamöter att få titta på TTIP överhuvudtaget om lagförslaget om sekretess i det internationella samarbetet klubbas 20 November[1]?

Några kanske kommer ihåg att Näringsutskottets ordförande sa att ACTA inte hade med internet att göra?
Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet.
http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna
Det sa hon, får man anta, efter att hon läst handlingarna näringsutskottets ledamöter hade tillgång till.

Alla ledamöter var visserligen bakbundna av NDAs, men dom hade iallafall nån slags text. Åtminstone de folkvalda kunde läsa och kontrollera att det
Näringsutskottets ordförande sa inte stämde.

Kommer dom att kunna läsa vad TTIP handlar om, om [1] går igenom?

//Erik


[1]
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/KU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Debatt-om-forslag/Debatt-om-forslag-2013-11-20/?sid=72641