[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Sekretess i det internationella samarbetet (was. Re: Ang.: [DFRI-listan] TPP, IPR-kapitlet)För att gräva upp en gammal goding, kolla gärna här: https://www.facebook.com/nadia.elimam/posts/10152345847857387

"András Simonyi, managing director på Center for Transatlantic Relations, förklarar under ett möte på UI varför allmänheten är det störta hotet mot TTIP och varför man därför bör undvika frågor från allmänheten inför en ratificering av avtalet:http://www.ui.se/play/#uYULuOqqVBOaSqfYMPKY7w (ca 38 min in i filmen). Dessutom slänger han parentetiskt in att han tillhör dem som inte tycker att Sverige behöver gå med i NATO eftersom samarbetet kan pågå ändå och så slipper man ju vända en stark folkopinion (3-4 min längre in)." 

--
Marcin de Kaminski
PhDc Sociology of Law, University of Lund
Lund University Internet Institute, Cybernorms Research Group
Personal homepage - www.dekaminski.se

Phone#: +46-(0)768 04 51 51

(Sent frpm my iPhbne.)

14 nov 2013 kl. 14:16 skrev Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx>:

On 11/14/2013 12:55 PM, Marcin de Kaminski wrote:
Jag är superdålig på TPP, lika dålig på handelsavtal men förstår transparensfrågor. 

Okej, jag tar fasta på det sista.

Här är en fråga till dig och andra som är bra på transparensfrågor.

Kommer Näringsutskottets ledamöter att få titta på TTIP överhuvudtaget om lagförslaget om sekretess i det internationella samarbetet klubbas 20 November[1]?

Några kanske kommer ihåg att Näringsutskottets ordförande sa att ACTA inte hade med internet att göra?
Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet.
http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna
Det sa hon, får man anta, efter att hon läst handlingarna näringsutskottets ledamöter hade tillgång till.

Alla ledamöter var visserligen bakbundna av NDAs, men dom hade iallafall nån slags text. Åtminstone de folkvalda kunde läsa och kontrollera att det
Näringsutskottets ordförande sa inte stämde.

Kommer dom att kunna läsa vad TTIP handlar om, om [1] går igenom?

//Erik


[1]
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/KU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Debatt-om-forslag/Debatt-om-forslag-2013-11-20/?sid=72641